Utveckling av modern vetenskap, ökad produktivitet och högre levnadsstandard

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Förutsättningarna för industrialiseringen samt de ekonomiska och samhälleliga följderna: utvecklingen av modern vetenskap och teknik, ökad produktivitet och högre levnadsstandard. (VIDEO) De tekniska innovationerna och maskinindustrins början under 1700—talet och hur det påverkade produktionen är viktigt att hålla i åtanke. Det är också något som fortfarande är relevant, när vi talar om automation och robotisering. […]

Tillbaka till:Historia > Människan i en föränderlig omvärld