Upptäcktsfärderna och dess påverkan på samhället

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Uppkomsten av en världsekonomi:  Upptäcktsfärdernas förutsättningar och deras påverkan på samhällena (video) Centralt i den här föreläsningen är upptäcksfärderna och dess konsekvenser. Perioden under upptäcksfärderna heter Nya tiden börjar c. år 1500. Tänk helt praktiskt själv hur det skulle vara om vi idag hittade en ny kontinent, det skulle innebära många nya möjligheter, vilket det även gjorde […]

Tillbaka till:Historia > Människan i en föränderlig omvärld