Skatter och inkomstfördelning

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Skatter och inkomstfördelning Skatter och inkomstfördelning Alla skatter bestäms av riksdagen, förutom kommunala inkomstbeskattningen Skatter och inkomstöverföringar används för att utjämna inkomstfördelningen i samhället: Behovsprövade inkomstöverföringar t.ex. studiestödet Allmänna inkomstöverföringar oberoende av inkomst t.ex. barnbidrag Statliga inkomstbeskattningen i Finland är progressiv (=stigande skatteprocent med högre lön) Nettoinkomster, lön efter beskattning Bruttoinkomst, lön innan beskattning Inkomstbeskattningen […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap