Privatekonomi

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

http:// Privatekonomi   Bruksräkning – bankkonto för dagliga transaktioner, ingen eller mycket låg ränta Tidsbunden deposition – konto var man förbinder sig att hålla kvar pengarna under en viss tid, högre ränta än vanlig bruksräkning Aktieplaceringar – större risker, vinstandelar i form av dividendutdelning Placeringsfonder – s.k. fondsparande som erbjuds av banker. Bostads- & husköp […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap