Nyttan av internationell handel

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

http:// Konsumenten i fokus – den verkliga nyttan av internationell handel Ökade konsumtionsmöjligheter (i många fall billigare) Arbetskraft och realkapital (=maskiner mm.) Varför importerar Kina från Finland? – Komparativa fördelar (alternativkostnad!) Alternativkostnader = hur stor del av en annan produktion avstår man från då man fokuserar tiden på något annat Komparativa fördelar = ett land kan vara […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap