Näringsgrenarna och ekonomins struktur

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

http:// Näringsgrenarna och ekonomins struktur Samhällsekonomins struktur 1) Näringsgrenarnas andel av den totala produktionen (BNP) 2) Sysselsättningen – hur stor del av den totala arbetskraften arbetar i varje näringsgren Näringsgrenarna: 1) Primärproduktion Den äldsta näringsgrenen och omfattar skogsbruk, jordbruk och gruvdrift 2) Sekundärproduktion Tillverkningsindustrin 3) Tertiärproduktion Produktion av tjänster Strukturomvandling = bestående förändringar i samhällsekonomins […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap