Merkantilismen

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Merkantilisterna och handelsbalansen Ekonomisk filosofi: Syftet med internationell handel är att maxa överskottet i det egna landets handelsbalans (=skillnaden mellan landets import och export) Ett land ska alltså enligt merkantilismen exportera mer än det importerar Begränsa import genom tullar och handelshinder Stödja egen export med hjälp av subventioner som täcker en del av exportföretagens tillverkningskostnader […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap