Liberalisering av internationell handel

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Liberaliseringen av den internationella handeln och kapitalrörelserna Fattiga länder fick bättre möjligheter att investera i modern produktionsteknik -> hårdare konkurrens 1990-talet: Rika industriländer flyttar delar av sin produktion till låglöneländer p.g.a. låga tullar Stor förändring i den internationella arbetsfördelningen

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap