Konjukturcykeln

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

http:// Konjunkturcykel OBS**!! Recession uppstår då tillväxten är negativ under på på följande kvartal. Varierande nivåer av ekonomisk aktivitet Trendtillväxt – ekonomisk tillväxt på lång sikt Högkonjunktur – snabbare ekonomisk tillväxt än trendtillväxten Lågkonjunktur – långsammare tillväxt än trendtillväxten Recession – negativ tillväxt Inflation – höjning av den allmänna prisnivån Deflation – sänkning av den […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap