Kolonismen och det första steget mot en global ekonomi

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Uppkomsten av en världsekonomi: kolonialismen och de första stegen mot en global ekonomi (VIDEO) Upptäcksresornas konsekvenser är viktiga i den här föreläsningen, att ni förstår hur det här formade de nya platser vart europeérna kom. Tänk också på krocken mella olika kulturer i det här sammanhanget, europeér och exempelvis indianer i Amerika. Befolkningsutvecklingen i USA efter […]

Tillbaka till:Historia > Människan i en föränderlig omvärld