Intoduktion – Vad är ekonomi?

Preview


DEL 1: EKONOMIKUNSKAP – EN ÖVERSIKT

Vad är ekonomi?

 • Ekonomiska beslut och hur man ska använda begränsade resurser

Man skiljer mellan:

 1. Privatekonomi
   • Fattas av privatpersoner
  • Beslut om konsumtion (=köp av varor och tjänster) och sparande

       2. Företagsekonomi

   • Företags ekonomiska beslut gällande t.ex. produktion (försöker producera billigt och sälja dyrt)
  • Vinst!

       3. Samhällsekonomi/ Nationalekonomi

= Beslut som baserar sig på de beslut som privatpersoner och företag fattar

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap