Individens konsumtion

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Individens konsumtionsbeslut Efterfrågekurva: (Ju lägre pris, desto mer vill man konsumera. Högt pris -> vill inte konsumera mycket alls) -> Pris på vertikala axeln och mängd på horisontella. Efterfrågekurvan har negativ lutning. Vilka faktorer påverkar på konsumtionsbeslut? konsumentens inkomst priset preferenser (vad vill man ha) ny information (hälsofara osv…?) -> Komplementvaror = varor som ofta […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap