Globalisering av världsekonomin

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

DEL 6: GLOBALISERINGEN OCH FINLANDS EKONOMI Globaliseringen av världsekonomin Friare handel i världen som en följd av slopningen/sänkningen av tullar och handelshinder.   Arbetet mot den globala ekonomi vi har idag började efter andra världskriget   1944: Bretton Woods konferensen för internationellt valutasamarbete   Tre andra internationella organisationer grundades under samma tid för att gynna internationell handel ITO […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap