Forskningsmetoder

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Forskningsmetoder Om vi vill få fram information ur olika källor, är det också viktigt att vi funderar hur vi får fram informationen och med vilken metod. Vill vi studera saker på djupet, kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod. Med hjälp av en kvalitativ metod kan vi fram information om ett mera begränsat […]

Tillbaka till:Historia > Människan i en föränderlig omvärld