Förändringar i könsrollerna och arbetsfördelningen mellan könen

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Förutsättningarna för industrialiseringen samt de ekonomiska och samhälleliga följderna: förändringar i könsrollerna och arbetsfördelningen mellan könen. (VIDEO) Synen på könens roll har historiskt varierat, något som vi kanske inte ofta tänker på, men tänk er exempelvis synen på sjukdomar så kanske ni får en bättre uppfattning vad det handlar om. Exempelvis vad som anseés sjukt […]

Tillbaka till:Historia > Människan i en föränderlig omvärld