Flyttningsrörelser och miljökonsekvenser

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Förutsättningarna för industrialiseringen samt de ekonomiska och samhälleliga följderna: flyttningsrörelser och miljökonsekvenser Flyttningsrörelser under industrialiseringen var i huvudsak att människor flyttade från landsbygden till städer. Men även att många människor började söka sig utanför landets gränser. Framförallt när det blev sämre tider i det egna landet. Människor emigrerade på grund av Push- och Pull-faktorer, vilka […]

Tillbaka till:Historia > Människan i en föränderlig omvärld