Finland och internationell handel

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Finland och internationell handel Utrikeshandeln har även gett finland möjlighet till specialisering (kan fokusera på de komparativa fördelarna) vilket leder till att de totala marknadspriserna blir lägre. Finlands mest betydande handelspartners är de västeuropeiska länderna. Under 1900-talet var Sovjet den mest betydande handels partnern Internationell handel och globaliseringen har lett till större behov av internationellt […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap