Finansmarknaden

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

DEL 4: FINANSMARKNAD OCH PENNINGPOLITIK Finansmarknaden Marknad som berör finansiella instrument, kallas ofta kapitalmarknaden Består av: 1) Kapitalmarknaden (obligationsmarknaden & penningmarknaden) och 2) Aktiemarknaden Aktiemarknad Köper och säljer aktier (= ägarandelar i företag) Vinsten till ägarna kallas dividend Penningmarknaden Marknad för kortfristiga (under ett år) skuldförbindelser = penningmarknadsinstrument Köper och säljer värdepapper (=skuldebrev) Stater, kommuner, stora företag […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap