Finanspolitik

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

DEL 5: FINANSPOLITIK OCH BESKATTNING Finanspolitik Samhällsekonomisk politik delas in i två delar; penningpolitik och finanspolitik -> bedriver konjunkturpolitik för att jämna ut konjunktursvängningar. Finanspolitik handlar om den offentliga sektorns inkomster och utgifter Berör statens skatter och och statens utgifter Syftet: påverka samhällsekonomin som en helhet Statsbudget = en stats årliga plan över skatteintäkter och […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap