Feodalsamhället

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Medeltidens ekonomi och samhälle: feodalsamhället En central sak i början av föreläsningen var att komma ihåg att när det gäller äldre historia är exakta årtal sällan viktiga, utan det räcker med ett ungefär. Däremot när det gäller modern historia, när vi har goda källor som vi kan använda oss av, kan det ibland vara viktigt […]

Tillbaka till:Historia > Människan i en föränderlig omvärld