Entreprenörskap och innovationer

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Entreprenörskap och innovationer Nya innovationer – helt nya idéer, tjänster eller produkter träder på marknaden Innovationer kräver vision, motivation och stort startkapital och medför stora risker Prissättningen – vid start-upp-skedet kan för höga priser döda produktens efterfrågan medan för låga priser kan leda till stora förluster för företaget. Joseph Shumpeter – den kapitalistiska ekonomins fördel […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap