Demografisk transition och samhälleliga förutsättningar för och effekterna av den

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Utvecklingen av det moderna konsumtionssamhället och gränserna för ekonomisk tillväxt: demografisk transition och de samhälleliga förutsättningarna för och effekterna av den Demografisk transition är ett viktigt begrepp när vi diskuterar hur befolkningsstrukturen förändras i ett samhälle, vilket den ofta gör på lång sikt när landet industrialiserats. Den demografisk transition i Finland under 1900—talet är synlig. […]

Tillbaka till:Historia > Människan i en föränderlig omvärld