Bolagsformer

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

DEL 2: FÖRETAGEN OCH MARKNADEN Olika typer av företag Det som främst skiljer de olika bolagsformerna åt är hur stort ansvar ägarna har. Detta är väsentligt ifall företaget går i konkurs. BOLAGSFORM ÄGARNAS ANSVAR Aktiebolag En eller flera ägare och de ansvarar endast med det investerade beloppet. Bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören fattar beslut. Andelslag Sammanslutning av konsumenter eller […]

Tillbaka till:Samhällslära > Ekonomikunskap