Befolkningen, handeln och städerna under medeltiden

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Medeltidens ekonomi och samhälle:  Befolkningen, handeln och städerna under medeltiden (Video) I den här föreläsningen tar vi upp att stora samhällsförändringar under medeltiden, vilka kan vara viktiga att komma ihåg. Exempelvis att städerna växte, tråtts att de flesta människor under medeltiden var jordbrukare eller bönder. Tegskifte och skiftesbruk var något man började använda sig av […]

Tillbaka till:Historia > Människan i en föränderlig omvärld