Användning av källor

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Användning av källor Det viktigaste i den här föreläsningen är att du lär dig fårstå hur viktigt källkritik är i forskning. Inte endast i historisk forskning, utan överhuvudtaget i samhället. Kom ihåg att källkritik är viktigt för att värdera om information är sannolik, trovärdig och verklighetsförankrad. Det vill säga om det är sant eller falskt. […]

Tillbaka till:Historia > Människan i en föränderlig omvärld