2000-talets nätverkssamhälle

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Utvecklingen av det moderna konsumtionssamhället och gränserna för ekonomisk tillväxt: 2000-talets nätverkssamhälle Bakgrunden till 2000—talet har varit en lång historia, av vilken vi endast behandlat en bråkdel under dessa föreläsningar. Fredsprojektet EU har fram till 2000—talet lett till ett väldigt stabilt Europa, även om kriserna under detta årtusende även skakat om unionens medlemmar och övriga […]

Tillbaka till:Historia > Människan i en föränderlig omvärld