Samhällslära

Eller logga in för att nå dina köpta kurser

Välkommen till kursen i samhällslära!

Den här kursen fokuserar på ekonomikunskap, vilket ni naturligtvis kommer att behöva som kommande ekonomer.

Under kursen kommer ni att få repetera det ni redan lärt er i gymnasiet av nationalekonomiska fenomen, men fram för allt kommer kursen att gå grundligt igenom vad ekonomi i verkligheten är och hur den fungerar. Vi kommer bland annat gå igenom skillnader mellan privatekonomi, ekonomi hos företag samt ekonomin som en samhällelig aktör. Efter kursen kommer du ha en djupare förståelse på olika marknadslägen som tillträffar ekonomin samt vad som kan göras för att återhämta ekonomin. Dessutom går vi igenom hur handel med utlandet påverkar Finland och vilka ekonomiska framtidsutsikter Finland har.

Dessa 24 videoföreläsningar baserar sig på gymnasiets läroplan för ekonomikunskap, vilket är det centrala innehållet i samhällslära kurs 2 d.v.s SL2. Kursen baseras på boken Ekonomin skriven av Christer Lindholm (2014).

Kom ihåg att också själv läsa hela kursboken, för att få en så bra förståelse för ämnet som möjligt.

Välkommen med på kursen!

Moduler

Ekonomikunskap

Lektioner