Matematik

Eller logga in för att nå dina köpta kurser

Välkommen till kursen i matematik!

Matematik är viktigt att kunna om man planerar att jobba med ekonomi. Medan mycket inom ekonomistudier går ut på teoretiska exempel och idéer är den matematiska delen konkret och den del som går att mäta i siffror och diagram. Matematik används inom alla ekonomiska ämnen (nationalekonomi, redovisning, finansiering o.s.v.), eftersom siffror och mätningar är en grundpelare för all fakta inom ekonomi.

För att klara denna kurs förväntas det att man minns baskunskaper i matematiken. Kursen baseras på gymnasielärokursen i statistik och sannolikhetslära på både kort (MAB5) och lång (MAA10) nivå. Kursen innefattar material från följande böcker:

– Ma10 Lång, Sannolikhet och statistik (2018) Heiskanen m.fl. Förlag: Schildts & Söderströms

– Ma5 Kort, statistik och sannolikhet (2017) Hassinen m.fl. Östberg. Förlag: Schildts & Söderströms

– Kort matematik 5: statistik och sannolikhetslära (2014) Aalto m.fl. Förlag: Schildts & Söderströms

– Ellips 6: sannolikhetslära och statistik (2007) Kontkanen m.fl.Förlag: Schildts.

Kursen innehåller sammanlagt 16 videoföreläsningar där vi repeterar noggrant innehållet i gymnasiekurserna inom statistik och sannolikhetslära på både kort och lång nivå.

Kom ihåg att också själv gå igenom kursböckerna, för att få en så bra förståelse för ämnet som möjligt.

Välkommen med på kursen!

Moduler

Statistik och sannolikhetslära (Mathilda Backman) (Kristian Gästgifvars) (Alexandra Granlund)

Lektioner