Historia

Eller logga in för att nå dina köpta kurser

Välkommen med på kursen i historia!

För att få en helhetstäckande uppfattning om de samhälle vi lever och hur den fungerar, måste vi förstå vad allting grundar sig på. Detta är orsaken till varför det är viktigt som kommande ekonom att förstå vad som har formulerat vårt samhälle till det som det är i dagens läge. I denna kurs kommer ni att få inblick i bland annat världsekonomins uppkomst, handeln genom tiden, utvecklingen av  vetenskap och teknik samt hur den moderna konsumtionssamhället har uppstått.

Kursen kommer att grundlägga sig på den första gymnasiekursen i historia d.v.s Människan i en föränderlig omvärld (HI1). Under dessa 17 videoföreläsningar kommer ni att få en djup inblick på historian som format oss och lära er att tillämpa denna kunskap inom frågor som behandlar ekonomi. Boken som använts i denna kurs är Labyrint 1 (2006) av Gullberg och Lindholm, men kursen baserar sig på gymnasiets läroplan för HI1- kursen.

Kom ihåg att bekanta dig noggrant med kursboken, så att du får en djupare förståelse i ämnet. Välkommen med på kursen!

Moduler

Människan i en föränderlig omvärld

Lektioner