Kategori Prepkurs 2018

 • Historia

  17 Lessonsinom
  • E-kurs 2020 - 199,00 

  Välkommen med på kursen i historia! För att få en helhetstäckande uppfattning om de samhälle vi lever och hur den fungerar, måste vi förstå vad allting grundar sig på. Detta är orsaken till varför det är viktigt som kommande ekonom att förstå vad som har formulerat vårt samhälle till det som det är i dagens […]

  Förhandsgranska denna kurs - (1 förhandsgransknings lektioner)

 • Matematik

  17 Lessonsinom
  • E-kurs 2020 - 199,00 

  Välkommen till kursen i matematik! Matematik är viktigt att kunna om man planerar att jobba med ekonomi. Medan mycket inom ekonomistudier går ut på teoretiska exempel och idéer är den matematiska delen konkret och den del som går att mäta i siffror och diagram. Matematik används inom alla ekonomiska ämnen (nationalekonomi, redovisning, finansiering o.s.v.), eftersom […]

  Förhandsgranska denna kurs - (1 förhandsgransknings lektioner)

 • Samhällslära

  24 Lessonsinom
  • E-kurs 2020 - 199,00 

  Välkommen till kursen i samhällslära! Den här kursen fokuserar på ekonomikunskap, vilket ni naturligtvis kommer att behöva som kommande ekonomer. Under kursen kommer ni att få repetera det ni redan lärt er i gymnasiet av nationalekonomiska fenomen, men fram för allt kommer kursen att gå grundligt igenom vad ekonomi i verkligheten är och hur den […]

  Förhandsgranska denna kurs - (1 förhandsgransknings lektioner)