PREPPAREN E-KURS
Vägledning för inträdesprovet till Hanken.

Anmälan för prepkursen 2021 öppnar mot slutet av denna vecka. (11.1-17.1.2021).

Prepparen E-KURS är en onlinekurs som förbereder sina deltagare till Hankens inträdesprov. Kursen innehåller material i både text- och videoformat som stöder lärandeprocessen. Kursen är tillgänglig närsomhelst och varsomhelst – på landet, där hemma eller på brigaden!

E-kursen sammanfattar kursinnehållet i enkla videoklipp, vilka ger dig nya synvinklar på provmaterialet och variation till inlärningen. Efter varje video ställs en flervalsfråga du kan svara på för att repetera det du lärt dig, och försäkra dig om att du hänger med. Teorin finns också sammanfattad i löpande text under varje video, vilket stöder förståelsen av innehållet.

Vår digitala onlinebaserade prepkurs lanserades för första gången under våren 2017, och vi har utvecklat kursen vidare sedan dess. Vårt mål är att stöda unga vuxna i att inleda sina studier vid en svenskspråkig handelshögskola i Finland. Med denna onlinekurs erbjuder vi ett flexibelt sätt att lära sig som inte diskriminerar på basis av hemort. Kursen är också förmånligare alternativ än alla andra prepkurser till Hanken. Själva kursen håller samma kvalitetsnivå som vår fysiska prepkurs. Vi har föreläsningar inom varje ämnesområde: samhällslära, historia och matematik. Inträdeslitteraturen förklaras för dig i form av videoföreläsningar som våra föreläsare bandat in, och dessutom kan du få svar på dina frågor, som lätt uppstår då du läser till inträdesprovet!

Anmäl dig här nedan!

Vi erbjuder

Pröva gratis

0 €

  • – 3 st nätföreläsningar i ämnena samhällslära, matematik samt historia (1 per ämne)
  • – Sammanfattningar av de delar av litteraturen som tas upp i nätföreläsningarna
  • – Övningsuppgifter kopplade till de delar av litteraturen som tas upp i nätföreläsningarna

Pröva nu!

E-kurs 2020

199,00 €

  • – 57 st nätföreläsningar i ämnena samhällslära, matematik samt historia
  • – Lättförståeliga sammanfattningar av urvalsprovslitteraturen i textformat
  • – Övningsuppgifter kopplade till litteraturen
  • – Ett interaktivt frågeforum där föreläsarna svarar på frågor ända fram till urvalsprovet

Anmäl dig till kursen!